Updated 19/2/2020

TARIKH-TARIKH PILIHAN ANDA

APRIL  2020

06 APR - 16/17 APR  (KUL JED / MED KUL)

12 APR - 22/23 APR  (KUL JED / MED KUL)

MEI  2020

06 MEI - 16/17 MEI    (KUL JED / MED KUL)

16 MEI - 26/27 MEI    (KUL JED / MED KUL)

26 MEI - 05/06 JUN   (KUL MED / JED KUL)